Nhà Hàng Hàn Quốc Soban

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 92 Thanh Niên, P. Quang Trung, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0220 3847 566
Trang web
Vị trí chính xác 20.943.109.399.999.900, 10.633.645.519.999.900


Địa chỉ Nhà Hàng Hàn Quốc Soban ở đâu?

92 Thanh Niên, P. Quang Trung, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Hàn Quốc Soban như thế nào?

Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Vườn Nướng Hàn Quốc Buffet - Bình Trị Đông A