Nhà hàng Hương Biển

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 36 P. Vương Chiêu, P. Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 090 496 37 99
Trang web m.facebook.com
Vị trí chính xác 20.949.499.799.999.900, 1.063.343.357


Địa chỉ Nhà hàng Hương Biển ở đâu?

36 P. Vương Chiêu, P. Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Hương Biển như thế nào?

Chủ Nhật:[08:30-22:00], Thứ Hai:[08:30-22:00], Thứ Ba:[08:30-22:00], Thứ Tư:[08:30-22:00], Thứ Năm:[08:30-22:00], Thứ Sáu:[08:30-22:00], Thứ Bảy:[08:30-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Quán Ăn Gia Đình 168 - Đức Hòa Hạ