Nhà hàng Hương Sen – Thuận Hoà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ FH9C+XFX, Nguyễn Trãi, Thuận Hoà, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 47000, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3516 879
Trang web
Vị trí chính xác 16.469.981.399.999.900, 10.757.122.899.999.900


Địa chỉ Nhà hàng Hương Sen ở đâu?

FH9C+XFX, Nguyễn Trãi, Thuận Hoà, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 47000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Hương Sen như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Bít Tết Lục Nguyên, Phường 5