Nhà Hàng Hương Tràm Vũng Tàu, Nguyễn An Ninh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 488 Bình Giã, Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3501 450
Trang web
Vị trí chính xác 103.743.954, 10.710.192.579.999.900


Địa chỉ Nhà Hàng Hương Tràm Vũng Tàu ở đâu?

488 Bình Giã, Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Hương Tràm Vũng Tàu như thế nào?

Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  86 Seafood Dĩ An - Đông Hoà