Nhà Hàng Lợn Mẹt A Long

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 114 An lạc 2, Đ. Hồng Bàng, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 093 423 53 15
Trang web
Vị trí chính xác 20.865.140.399.999.900, 10.665.415.259.999.900


Địa chỉ Nhà Hàng Lợn Mẹt A Long ở đâu?

114 An lạc 2, Đ. Hồng Bàng, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Lợn Mẹt A Long như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Quán Chay Buddha Châu Đức, TT. Ngãi Giao