Nhà Hàng Mâm Son

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 6 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3747 525
Trang web
Vị trí chính xác 208.653.496, 106.687.311


Địa chỉ Nhà Hàng Mâm Son ở đâu?

6 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Mâm Son như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-22:00], Chủ Nhật:[07:30-22:00], Thứ Hai:[07:30-22:00], Thứ Ba:[07:30-22:00], Thứ Tư:[07:30-22:00], Thứ Năm:[07:30-22:00], Thứ Sáu:[07:30-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà hàng hầm rượu Hương Quê - Đông Hoà