Nhà hàng Nhật Bản Shinbashi

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 65 P. Triệu Việt Vương, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3944 9339
Trang web shinbashi.vn
Vị trí chính xác 210.158.187, 1.058.505.196


Địa chỉ Nhà hàng Nhật Bản Shinbashi ở đâu?

65 P. Triệu Việt Vương, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Nhật Bản Shinbashi như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-22:30], Thứ Hai:[08:00-22:30], Thứ Ba:[08:00-22:30], Thứ Tư:[08:00-22:30], Thứ Năm:[08:00-22:30], Thứ Sáu:[08:00-22:30], Thứ Bảy:[08:00-22:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trân Châu Beach & Resort Phuoc Hai, Phước Hải