Nhà Hàng Pop Lounge – Phường 5

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 147 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 993 80 00
Trang web
Vị trí chính xác 1.078.018, 10.667.964.099.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Seoul BBQ - Ấp Mới 2