Nhà Hàng Quảng Đông Trung Quốc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 17 P. Lê Đại Hành, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3745 264
Trang web
Vị trí chính xác 208.614.246, 1.066.839.268


Địa chỉ Nhà Hàng Quảng Đông Trung Quốc ở đâu?

17 P. Lê Đại Hành, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Quảng Đông Trung Quốc như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-23:00], Thứ Hai:[08:00-23:00], Thứ Ba:[08:00-23:00], Thứ Tư:[08:00-23:00], Thứ Năm:[08:00-23:00], Thứ Sáu:[08:00-23:00], Thứ Bảy:[08:00-23:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Quán cơm Thi Thu - Xuân Hiệp