Nhà Hàng Sen Hồ Tây – Phú Thọ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 26 Ngô Gia Tự, Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3668 779
Trang web
Vị trí chính xác 109.750.848, 10.666.822.979.999.900


Địa chỉ Nhà Hàng Sen Hồ Tây ở đâu?

26 Ngô Gia Tự, Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Sen Hồ Tây như thế nào?

Chủ Nhật:[10:00-23:00], Thứ Hai:[10:00-23:00], Thứ Ba:[10:00-23:00], Thứ Tư:[10:00-23:00], Thứ Năm:[10:00-23:00], Thứ Sáu:[10:00-23:00], Thứ Bảy:[10:00-23:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà Hàng Hoàn Kiệt - Phường 4