Nhà Hàng Số 6

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 6 Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3821 569
Trang web
Vị trí chính xác 208.636.575, 1.066.848.905


Địa chỉ Nhà Hàng Số 6 ở đâu?

6 Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Số 6 như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Bò Sốt Hẻm - TP Bà Rịa, Phước Nguyễn