Nhà Hàng Sushibar

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 51 Đ. Xuân Diệu, Quảng An, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3715 3894
Trang web
Vị trí chính xác 210.645.134, 10.582.786.709.999.900


Địa chỉ Nhà Hàng Sushibar ở đâu?

51 Đ. Xuân Diệu, Quảng An, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Sushibar như thế nào?

Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà Hàng Nhật Kami Sushi, Phường 7