Nhà Hàng Tiệc Cưới Hồng Phát – Queen Palace – Phường 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 26 Lý Tự Trọng, Phường 1, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 090 841 42 39
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 115.473.653, 1.078.067.243


Địa chỉ Nhà Hàng Tiệc Cưới Hồng Phát - Queen Palace ở đâu?

26 Lý Tự Trọng, Phường 1, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Tiệc Cưới Hồng Phát - Queen Palace như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-20:30], Thứ Năm:[08:00-20:30], Thứ Sáu:[08:00-20:30], Thứ Bảy:[08:00-20:30], Chủ Nhật:[08:00-20:30], Thứ Hai:[08:00-20:30], Thứ Ba:[08:00-20:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Vườn Ẩm Thực Nan - Thạnh Lộc