Nhà Hàng Trang Gia Viên

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 40 Trần Phú, Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0838 814 888
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 210.384.469, 10.676.963.389.999.900


Địa chỉ Nhà Hàng Trang Gia Viên ở đâu?

40 Trần Phú, Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Trang Gia Viên như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Don Quijote, Phường 1