Nhà Hàng Trung Thành

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 134 P. Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng 040313, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3731 665
Trang web
Vị trí chính xác 208.370.838, 10.670.057.969.999.900


Địa chỉ Nhà Hàng Trung Thành ở đâu?

134 P. Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng 040313, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Trung Thành như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Quán Sáu Mai, Bà Rịa - Vũng Tàu