Nhà Hàng Tứ Nhuần

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 221 P. Hai Bà Trưng, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 090 253 08 09
Trang web
Vị trí chính xác 208.519.605, 10.667.463.339.999.900


Địa chỉ Nhà Hàng Tứ Nhuần ở đâu?

221 P. Hai Bà Trưng, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Tứ Nhuần như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Bê thui 03 Tuệ Tĩnh - Bình Thuận