Nhà Hàng Vạn Chài | Nhà Hàng Vũng Tàu, Phường Thắng Tam

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 02-04 Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 970000, Việt Nam
Số điện thoại 090 155 88 66
Trang web vanchairestaurant.com
Vị trí chính xác 10.347.297.399.999.900, 107.093.307


Địa chỉ Nhà Hàng Vạn Chài | Nhà Hàng Vũng Tàu ở đâu?

02-04 Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 970000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Vạn Chài | Nhà Hàng Vũng Tàu như thế nào?

Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Lẩu Dê Tri Kỷ - Phường 1