Nhà hàng Vịt biển Đoàn Văn Vươn cơ sở 2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 235 Vũ Trọng Khánh, 420 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 093 657 71 68
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 20.832.027, 1.066.969


Địa chỉ Nhà hàng Vịt biển Đoàn Văn Vươn cơ sở 2 ở đâu?

235 Vũ Trọng Khánh, 420 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Vịt biển Đoàn Văn Vươn cơ sở 2 như thế nào?

Thứ Bảy:[10:30-22:30], Chủ Nhật:[10:30-22:30], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Hải sản Châu Sơn 1 (Châu Nga) - An Hải Bắc