Nhà hàng Vườn Cau, Phường 11

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 360 Đ. Phan Văn Trị, Phường 11, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3516 0848
Trang web vuoncau.com
Vị trí chính xác 108.218.252, 1.066.937.803


Địa chỉ Nhà hàng Vườn Cau ở đâu?

360 Đ. Phan Văn Trị, Phường 11, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Vườn Cau như thế nào?

Thứ Năm:[10:30-22:00], Thứ Sáu:[10:30-22:00], Thứ Bảy:[10:30-22:00], Chủ Nhật:[10:30-22:00], Thứ Hai:[10:30-22:00], Thứ Ba:[10:30-22:00], Thứ Tư:[10:30-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà hàng Sunrise Đà Lạt - Phường 3