Nhà hàng Xẻo Quýt – Mỹ Hiệp

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 9RW3+VV5, Mỹ Hiệp, Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam
Số điện thoại 0277 3910 397
Trang web
Vị trí chính xác 103.971.396, 1.058.047.216


Địa chỉ Nhà hàng Xẻo Quýt ở đâu?

9RW3+VV5, Mỹ Hiệp, Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Xẻo Quýt như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà Hàng Cát Tây