Nhà Khách Công Trình Thủy

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 98/270, Đường Đà Nẵng, Quận Ngô Quyền, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3564 638
Trang web
Vị trí chính xác 20.856.759.999.999.900, 1.067.057.739


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Minh Đạt Tân Châu, Khu phố 4