Nhà Khách Hương Giang

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Bến thốc, Khu 1, Đồ Sơn, Hải phòng, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3861 502
Trang web
Vị trí chính xác 20.697.961, 10.679.136.799.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Hotel Equatorial Ho Chi Minh City, Phường 4