Nhà Khách Quân Khu 3

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 2 Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3515 588
Trang web dracohotelqk3.vn
Vị trí chính xác 208.643.646, 10.668.089.289.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Khách Sạn Swan - Xuân Hà