Nha Khoa Hoa Mỹ Sài Gòn – Phường 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 160 Đ. 3/2, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 6507 799
Trang web
Vị trí chính xác 119.407.667, 10.843.132.589.999.900


Địa chỉ Nha Khoa Hoa Mỹ Sài Gòn ở đâu?

160 Đ. 3/2, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nha Khoa Hoa Mỹ Sài Gòn như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-19:00], Thứ Ba:[08:00-19:00], Thứ Tư:[08:00-19:00], Thứ Năm:[08:00-19:00], Thứ Sáu:[08:00-19:00], Thứ Bảy:[08:00-19:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nha Khoa Sài Gòn - TT. Dương Minh Châu