Nha Khoa Kim – Nha Khoa Uy Tín Biên Hòa, Đồng Nai – Tân Tiến

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 264A Đ. Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 810000, Việt Nam
Số điện thoại 028 7308 6899
Trang web nhakhoakim.com
Vị trí chính xác 109.574.049, 1.068.420.154


Địa chỉ Nha Khoa Kim - Nha Khoa Uy Tín Biên Hòa, Đồng Nai ở đâu?

264A Đ. Phạm Văn Thuận, Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 810000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nha Khoa Kim - Nha Khoa Uy Tín Biên Hòa, Đồng Nai như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-16:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nha Khoa ADORA Sài Gòn - Tân Hiệp