Nha Khoa PT Bảo Lộc – Phường 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 24 đường 28/3, Phường 1, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 093 844 39 05
Trang web
Vị trí chính xác 115.468.286, 1.078.082.317


Địa chỉ Nha Khoa PT Bảo Lộc ở đâu?

Số 24 đường 28/3, Phường 1, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nha Khoa PT Bảo Lộc như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-19:00], Thứ Bảy:[08:00-19:00], Chủ Nhật:[08:00-12:00], Thứ Hai:[08:00-19:00], Thứ Ba:[08:00-19:00], Thứ Tư:[08:00-19:00], Thứ Năm:[08:00-19:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nha Khoa Việt Mỹ - Hoà Khánh Bắc