Nha Khoa Răng Xinh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 513 Ngô Gia Tự, Thành Tô, Hải An, Hải Phòng 187540, Việt Nam
Số điện thoại 097 266 36 88
Trang web nhakhoarangxinhhp.com
Vị trí chính xác 20.829.045, 1.067.113.174


Địa chỉ Nha Khoa Răng Xinh ở đâu?

513 Ngô Gia Tự, Thành Tô, Hải An, Hải Phòng 187540, Việt Nam

Giờ làm việc của Nha Khoa Răng Xinh như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nha Khoa Linh Xuân - CN Thủ Đức - Linh Xuân