Nha Khoa SAINT PAUL – Phường 17

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3840 4707
Trang web nhakhoasaintpaul.com
Vị trí chính xác 10.793.082.799.999.900, 1.067.074.428


Địa chỉ Nha Khoa SAINT PAUL ở đâu?

33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nha Khoa SAINT PAUL như thế nào?

Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-12:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31752f242589ed15:0x8c8b28fa577344ba

Xem thêm:  Phòng Khám Nha Khoa Quang Tuấn - Hoà Cường Nam