Nhà May Hải

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 1 Vạn Mỹ, Vạ Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 093 681 69 27
Trang web
Vị trí chính xác 20.865.187, 1.067.135.246


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà May Hải Mơ