Nhà Máy Nhiệt điện Phả Lại 2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 4885+G9P, TT. Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0220 3881 126
Trang web
Vị trí chính xác 21.116.329, 1.063.084.564


Xem thêm:  Thủy Điện Đồng Nai 5 - Lộc Bắc