Nhà Nghỉ Ánh Thy – Thanh Khê Tây

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1121 Nguyễn Tất Thành, Thanh Khê Tây, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0236 6257 666
Trang web
Vị trí chính xác 160.730.193, 1.081.792.918


Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314218fca67a0a1f:0xb964077363eb0cb3

Xem thêm:  The Dorm Saigon, Quận 1