Nhà Nghỉ Dưỡng Phương Đông, Phường Thắng Tam

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 02 Nguyễn Chí Thanh, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3852 158
Trang web phuongdongbca.com
Vị trí chính xác 103.426.713, 1.070.913.746


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Khách Sạn Mạnh Quân - Lộc Sơn