Nhà nghỉ GREEN

Thông tin chi tiết

Địa chỉ XJC5+G99, Ngã tư Quang Thanh , Quốc Tuấn , An Lão , Hải Phòng Nhà Trắng, Thành phố Hải Phòng, Hai Phong Municipality, Việt Nam
Số điện thoại 8 (963) 763-57-96
Trang web
Vị trí chính xác 20.971.277.999.999.900, 10.660.849.999.999.900


Địa chỉ Nhà nghỉ GREEN ở đâu?

XJC5+G99, Ngã tư Quang Thanh , Quốc Tuấn , An Lão , Hải Phòng Nhà Trắng, Thành phố Hải Phòng, Hai Phong Municipality, Việt Nam

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nha nghi Hoàng Anh - Di Linh