Nhà Nghỉ Hoa Sen

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 458 Đường Đà Nẵng, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3629 290
Trang web
Vị trí chính xác 20.861.117.699.999.900, 10.671.993.069.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Khách Sạn Diệp Duyên - Phú Mỹ