Nhà Nghỉ Hương Ngọc – Thủy Dương

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 258 Nguyễn Tất Thành, Thủy Dương, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3861 398
Trang web
Vị trí chính xác 164.375.739, 10.762.803.559.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Mintea Hostel - Phú Hội