Nhà Nghỉ Huy Hoàng, Phường Thắng Tam

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 11 Phó Đức Chính, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3523 574
Trang web
Vị trí chính xác 103.369.167, 1.070.898.953


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Hoang Minh Hotel