Nhà Nghỉ Huy Hoàng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 446, Đường Thiên Lôi, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3870 187
Trang web
Vị trí chính xác 20.830.313.099.999.900, 106.678.294


Địa chỉ Nhà Nghỉ Huy Hoàng ở đâu?

446, Đường Thiên Lôi, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - TƯ VẤN - ĐẦU TƯ BÌNH DƯƠNG (BICONSI) - Phú Hoà