Nhà nghỉ PACIFIC, KĐT Chí

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Đ. Chí Linh 26, KĐT Chí, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 02543, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3614 514
Trang web
Vị trí chính xác 103.781.903, 10.711.510.109.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà nghỉ Thanh Thủy - Hoà Khánh Bắc