Nhà Nghỉ Thiên Hương

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 807 Đ. Thiên Lôi, Kênh Dương, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3843 631
Trang web
Vị trí chính xác 208.287.419, 10.668.876.829.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Song An - Di Linh