Nhà Nghỉ Thu Hằng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 97 P. Mê Linh, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3630 460
Trang web
Vị trí chính xác 20.852.147.799.999.900, 10.668.049.839.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Ngọc Anh - Vỹ Dạ