Nhà nghỉ Umbala, Phường 10

Thông tin chi tiết

Địa chỉ E4-3/18 TTĐT. Chí Linh, Phường 10, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 093 400 11 79
Trang web
Vị trí chính xác 103.785.873, 1.071.149.451


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà nghỉ Sơn Trà - Phước Mỹ