Nhà phân phối thiết bị điện THU TÂN

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 365 Phủ Thượng Đoạn, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 098 878 43 34
Trang web
Vị trí chính xác 208.505.672, 1.067.185.519


Địa chỉ Nhà phân phối thiết bị điện THU TÂN ở đâu?

365 Phủ Thượng Đoạn, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà phân phối thiết bị điện THU TÂN như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[07:00-20:00], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Bán Đồ Điện, Vĩnh Lộc A