Nhà sách Bạch Đằng, Phước Trung

Thông tin chi tiết

Địa chỉ F5VF+V6P, Cách Mạng Tháng Tám, Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3717 581
Trang web bachdangbook.com
Vị trí chính xác 104.947.165, 10.717.307.389.999.900


Địa chỉ Nhà sách Bạch Đằng ở đâu?

F5VF+V6P, Cách Mạng Tháng Tám, Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà sách Bạch Đằng như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà Sách Phú Mỹ - Phú Mỹ