Nhà Sách Basao Stationery, Phường 19

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 14 Đ. Trần Quang Long, Phường 19, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 098 289 62 97
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.905.945, 1.067.115.585


Địa chỉ Nhà Sách Basao Stationery ở đâu?

14 Đ. Trần Quang Long, Phường 19, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Sách Basao Stationery như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Shop Mỹ Phẩm Nhật - Mỹ