Nhà sách Minh Hải – Gia Tân 2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 25VC+MWM, QL20, Gia Tân 2, Thống Nhất, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0251 3764 690
Trang web
Vị trí chính xác 110.442.021, 1.071.722.873


Địa chỉ Nhà sách Minh Hải ở đâu?

25VC+MWM, QL20, Gia Tân 2, Thống Nhất, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà sách Minh Hải như thế nào?

Thứ Năm:[06:30-22:00], Thứ Sáu:[06:30-22:00], Thứ Bảy:[06:30-22:00], Chủ Nhật:[06:30-22:00], Thứ Hai:[06:30-22:00], Thứ Ba:[06:30-22:00], Thứ Tư:[06:30-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Hiệu Sách Hồng Đức - Thạch Thang