Nhà Sách Nhân Dân, Thái Bình

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 274 QL22B, Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3823 606
Trang web
Vị trí chính xác 113.150.364, 10.606.910.699.999.900


Địa chỉ Nhà Sách Nhân Dân ở đâu?

274 QL22B, Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Sách Nhân Dân như thế nào?

Thứ Sáu:[06:30-21:00], Thứ Bảy:[06:30-21:00], Chủ Nhật:[06:30-21:00], Thứ Hai:[06:30-21:00], Thứ Ba:[06:30-21:00], Thứ Tư:[06:30-21:00], Thứ Năm:[06:30-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Bún, Internet Chiêu Quân - Cafe Triều - Thọ Quang