Nhà Sen Đá – Succulents house, An Phú

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 274 Đ. Đỗ Pháp Thuận, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 096 695 00 63
Trang web
Vị trí chính xác 107.963.769, 10.674.323.729.999.900


Địa chỉ Nhà Sen Đá - Succulents house ở đâu?

274 Đ. Đỗ Pháp Thuận, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Sen Đá - Succulents house như thế nào?

Thứ Năm:[06:30-21:00], Thứ Sáu:[06:30-21:00], Thứ Bảy:[06:30-21:00], Chủ Nhật:[06:30-21:00], Thứ Hai:[06:30-21:00], Thứ Ba:[06:30-21:00], Thứ Tư:[06:30-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  caffePhương - Phan