Nhà Thái Restaurant – An Phú

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Tầng 4 Estella Place, 88 Song Hành, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 097 826 32 34
Trang web nhathai.business.site
Vị trí chính xác 10.801.986.099.999.900, 1.067.481.943


Địa chỉ Nhà Thái Restaurant ở đâu?

Tầng 4 Estella Place, 88 Song Hành, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Thái Restaurant như thế nào?

Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Quán Ăn 59D, Phước Thuận