Nhà Thờ Chính Toà Giáo Phận Hải Phòng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 46 Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3745 387
Trang web gphaiphong.org
Vị trí chính xác 208.608.449, 1.066.807.128


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà Thờ Giáo Xứ Tân Thành - Bắc Sơn