Nhà thờ Đắc Lộ – Phường 12

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 97 Trường Chinh, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3849 0004
Trang web 028 3822 2294
Vị trí chính xác Đa Kao, Nhà thờ Công giáo


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Giáo xứ Đa Minh - Ba Chuông, Phường 10